Aeroportul Satu Mare angajeaza “Referent Compartiment Achiziții, Negociere, Contractare”

Aeroportul Satu Mare angajeaza “Referent Compartiment Achiziții, Negociere, Contractare”

Aeroportul Satu Mare angajeaza “Referent Compartiment Achiziții, Negociere, Contractare”

Condiții pentru participanții la concursul organizat pentru
ocuparea postului “Referent Compartiment Achiziții, Negociere, Contractare”
DOSARUL de înscriere trebuie să cuprindă:
– cerere de intenție;
– formular verificări antecedente, Anexa nr. 1 la Precizări privind modul de desfăsurare a concursurilor în cadrul R.A. Aeroportul Satu Mare;
– currículum vitae;
– adeverință eliberată de medicul de familie care să ateste că sunteți clinic sănătoși;
– aviz psihologic;
– certificat de cazier judiciar;
– diplomă de bacalaureat (original + copie);
– diplomă de licență (original + copie);
– act de identitate (original + copie);
– certificat de naștere (original + copie);
– certificat de căsătorie (original + copie), dacă este cazul;
– carnet de muncă (original + copie), sau după caz, adeverință care să ateste vechimea
în muncă, meserie și/sau în specialitatea studiilor;
– livret militar (original + copie), dacă este cazul;
– decizie desfacere C.I.M.(după caz).
CONDIȚII:
– Studii superioare economice/juridice;
– Buna cunoaștere a legislației comerciale și a legislației privind achizițiile publice;
– Certificat de absolvire/diplomă expert achiziții publice constituie avantaj;
– Cunoașterea limbii engleze, nivel avansat;
– Excelente abilităti de utilizare a computerului (MS Office, internet);
– Reale și excelente abilități de comunicare și negociere;
– Vechime în domeniul de minim 6 luni;
Bibliografía pentru concurs:
 O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de
concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și
completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr. 34/2006, cu
modificările și completările ulterioare; Hotărârea nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea nr. 760/2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice;
 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea
Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor județene, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordonanța de Urgența a Guvernului României nr. 61/2011 pentru reglementarea unor  măsuri privind finanțarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local;
 Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorităti contractante;
 Ordonanța nr. 92/2013 privind Codul de procedură fiscală;
 Ordonanța de Urgența a Guvernului României nr. 109/2011, privind guvernața corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr.571/2003 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru candidații care au promovat etapa I – preselecția, concursul se va desfășura la sediul unitații, după cum urmează:
1. proba scrisă de verificare a cunoștintelor (10 întrebări din bibliografia propusă,
punctate cu câte un punct fiecare) și proba de testare a cunoștintelor de limba engleză, se vor desfășura în data de 02.02.2015, ora 10
2. interviul, se va desfășura în data de 04.02.2015, ora 12

Comentarii Facebook

Acest articol a fost adaugat la data: 14 ianuarie, 2015

Submit a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.