Sprijin privind încadrarea în muncă a studenților si elevilor pe perioada vacanțelor școlare

Sprijin privind încadrarea în muncă a studenților si elevilor pe perioada vacanțelor școlare

Sprijin privind încadrarea în muncă a studenților si elevilor pe perioada vacanțelor școlare

Angajatorii care încadrează în muncă studenți și elevi în perioada vacanțelor școlare, conform Legii 72/2007, pot beneficia de un stimulant financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă în vigoare prevăzut de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă cu modificările și complectările ulterioare.

Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare in anul calendaristic respectiv.Pentru a beneficia de acest stimulant, angajatorii trebuie să incheie o convenție cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de muncă Satu Mare în termen de 30 de zile de la data angajării.

În vederea încheierii convenției, angajatorii depun la agenție o cerere insoțită de următoarele documente:
• tabel nominal cu studenții și elevii încadrați
• actul de identitate al elevului sau studentului
• copia contractului de muncă
• adeverință eliberată de instituția de învățământ prin care se atestă că persoana are statut de student sau elev și urmează cursurile într-o formă de învățământ de stat sau particular, înființată potrivit legii, cuprizând și precizarea expresă a perioadei de vacanță.

Informații suplimentare se pot obține la AJOFM Satu Mare ,strada Ion Ghica nr.36 telefon 0261/770237 sau e-mail:ajofm@sm.anofm.ro

Sursa: AJOFM Satu Mare

Comentarii Facebook

Acest articol a fost adaugat la data: 19 June, 2017

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 0 0 0