Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare recrutează candidați pentru ocuparea a 23 de posturi vacante, pe perioadă determinată

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare organizează:

0
14

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare organizează:

Activitatea de recrutare a candidaţilor în vederea ocupării unui număr de 21 posturi vacante de agent de poliție specialitatea „ordine publică” pe perioadă determinată, de maxim 3 ani, dar nu mai mult de 90 de zile de la data încetării situației care generează un aflux mare de persoane din Ucraina, a persoanelor care îndeplinesc condițiile legale.

Înscrierea pentru posturile de la nivelul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Satu Mare se realizează în perioada 21.06. – 01.07.2022 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 01.07.2022 doar până la orele 16:00), prin transmiterea cererii de înscriere, împreună cu documentele specificate în anunț în volum complet, la adresa de e-mail sursaexterna@sm.politiaromana.ro.

Activitatea de ocupare a 2 posturi vacante de agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, specialitatea ordine publică, prin procedura de reîncadrare, fără concurs, pe perioadă determinată, de maxim 3 ani, dar nu mai mult de 90 de zile de la data încetării situației care generează un aflux mare de persoane din Ucraina, a persoanelor care îndeplinesc condițiile legale.

Înscrierea candidaților se realizează în perioada 20.06.2022-30.06.2022, (inclusiv în zilele nelucrătoare, în data de 30.06.2022 până la ora 16.00), prin transmiterea cererii de înscriere, împreună cu documentele specificate în anunț în volum complet, la adresa de e-mail resurseumane@sm.politiaromana.ro.

Atenție! Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după datele finale precizate mai sus, nu vor fi luate în considerare.

Informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condițiile de participare, documentele necesare și modalitățile de desfășurare a concursurilor se regăsesc pe site-ul Poliției Romane: www.politiaromana.ro, Secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs, precum și pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare: www.sm.politiaromana.ro, secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare la nr. de tel. ­­­­­0261/807777, int. 20667, 20668, de  luni până joi, în intervalul orar 09.00 – 16.00 și vineri în intervalul orar 09.00 – 14.00.

 

 

Comentarii Facebook